Teemad ja üritused

Teemad ja üritused

 

2022 – 2023. õppeaasta

 1. Elurikkus ja loodus  ⬇
 2. Prügi  ⬇
 3. Kooliõu  ⬇

 

Üritused:

I. Elurikkus ja loodus

1.1. Osalemine projektis Tsüanootüüpia fotostuudioga Positiiv koos

Juhendaja: Irina Kivimäe

Projekti raames lapsed loovad herbaariumitel põhinevaid tsüanootüüpia meetodil loovtöid. Osavõtjad koguvad taimi. Taimed on tsüanotüübi alus. Esmalt saavad osalejad teoreetilised teadmised tsüanotüübist ja seejärel jätkavad praktiliste tegevustega. Kui on päikesepaistelisi päevi, proovivad osavõtjad tsüanotüüpiat teha ka avatud päikese käes. Samuti proovime UV-lambi abil tsüanotüüpi teha. Osalejad saavad oma loovtööd teha nii rühmades kui ka individuaalselt. Töid saab teha nii paberile, kangale kui ka keraamikale. Iga osaleja saab tsüanotüüpia meetodil luua ühe või mitu teost. Projekti lõpus korraldatakse töödest näitus ja publik valib võitjad. Võitjaid ootavad auhinnad ja diplomid.

Projektis osales Narva Laste Loomemaja ringid: «Loodussõbrad», «Kunstistuudio», «Ökodisain» ja fotostuudio «Positiiv».

 

1.2 Näitus «Ma pole külaline - ma elan siin»

Näitus töötas 1.10-31.12.2022.a. 

Informatsioon näitusest.

Fotod: Tund «Ma pole külaline - ma elan siin»

 

 

 

 

1.3. Tunnid «Me hoolitseme oma väikevendade eest»


II. Prügi

1.1 Jäätmete sorteerimise infopäev

2.2. Projekt «Rohelised tehnoloogiad. Kompostimine».

 Juhendaja Jelena Jevstratenko

Projektist:

Jäätmete puudumine on kliimakriisi fundamentaalne lahendus - on tõestatud, et jäätmete hulga vähenemine, kompostimine, ümbertöötlemine ning teised jäätmevaba süsteemi iseloomustavad jooned ennetavad heitgaase ning püüavad olemasolevat süsinikku. Uuringud on näidanud, et kompost mitte ainult ei piira globaalset metaani tootmist, vaid parendab ka pinnase kvaliteeti ning võimaldab omandada atmosfäärist rohkem süsinikku. Laste Loomemajas töötavad huviringid «Kodundus», kus lapsed töötavad toiduainetega ja huviring «Loodusesõbrad», kus lapsed õpivad ümbritsevat loodust tundma läbi teoreetiliste ja praktiliste harjutuste ning omandavad uusi teadmisi, samuti istutavad nad erinevaid taimi. Antud projekt on kahe huviringi koostegevuse tulemus – ehk täpsemalt on ühisnimetajaks kompostimine. Käesoleval ajal tekivad Laste Loomemajas jäätmed, huviringi «Kodundus» tegevuse tulemusena, hoone ümbruses oleval territooriumil on sügisel väga palju lehti ning kevadel ja suvel niidetakse rohtu. See tähendab seda, et on olemas kõik tingimused selleks, et üheskoos lastega jälgida kompostimisprotsessi ning hakata kasutama seda igapäevaelus – huviringi «Loodusesõbrad» poolt istutavate taimede väetamisel, samuti ka taimede kasvutingimuste parandamisel kogu Laste Loomemaja territooriumil. Projekti raames oli nii teoreetilised tunnid kompostimise protsessi ja vajalikkuse tutvustamise kohta kui ka praktilised tegevused kompostimiseks eri meetoditel ning erinevates mahutites. Õppetunnid oli  2 korda nädalas oktoobrist maini. Teoreetilistes tundides õpilased õppisid seda, mis on kompostimine, millised on võimalikud meetodid, mis tingimused on vajalikud, mida kompostitakse, kompostitüübid jne. Praktilistes tundides õpilased kogusid toidujäätmeid eraldi konteinerisse, korjasid kuivi lehti ja niidetud rohtu ning realiseerisid kompostimisprotsess ja õppereis Torma prügila. Juunikuus, projekti lõpus, toimus projektis osalejatele laager omandatud teadmiste kinnistamiseks. Laagri raames jätkusid kompostimisega seotud praktilised tegevused (istutamine, puude ja pinnase väetamine jne), samuti toimus sõit Räpinasse. Laager kestas 5 päeva.

 

Osalejad: Narva Soldino Gümnaasiumi õpilased 3.klass; Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpilased 7.klass.

 

Õppereis Torma prügila
Tund: Mulla koostise uurimine
Biokastide valmistamine
Tund: Kuidas teha biokompost (video)
Tund: Rohelised tehnoloogiad (video)

 

Projekti toetasid: Kliimaministeerium Keskkonnainvesteeringute keskus

 


2.3.Näitus «RE:WASTE»

Näituse avamine «RE:WASTE»

Näitusest

Näitus töötab Narva Laste Loomemaja talveaias.

 

 

 

III. Kooliõu

3.1.  Õpituba «Mida kujutab endast topiaaria?»

3.2. Konkurss-näitus «Elavad skulptuurid»

3.3  Õpituba «Skulptuuride loomine»

3.4. Näitus «Kevad tuleb»

Videoesitlus  

Konkursil «Kevad tuleb» osales ümbes 300 õpilast Ida-Virumaast (Kohtla-Järve, Ahtme, Jõhvi, Narva)

3.5. Topiaaria tegemine narva Laste Loomemaja sisseõues


 

2021‑2022 .a.:

 

Programmi «Roheline kool» raames (korraldaja-õpetaja Jelena Jevstratenko) toimus regionaalne laste loominguline konkurss-näitus «Maailm ilma prügita». 12. jaanuaril 2022.a. toimus Talveaias  konkursi võitjate autasustamine ning näituse avamine. Näitus töötab kuni 10. veebruarini. 

Õnnitleme võitjaid!

 

5-8.a. vanuserühm / возрастная группа 5-8 лет
I koht     
Mark Ebral  (Narva Laste Loomemaja, Joonistus ja maal ring / Кружок «Рисунок и живопись»)

II koht    Mišel Miškova (Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja)
III koht   
Damira Petrova  (Narva Lasteaed «Kirsike»)
III koht   
Agnes Telska (Narva Lasteaed «Kirsike»)
 
9-11.a. vanuserühm / возрастная группа 9-11 лет
I koht     
Amelie Jekimova  (Ahtme Kunstide Kool)
II koht   
Andrei Prudnikov  (Narva Laste Loomemaja, Joonistus ja maal ring / Кружок «Рисунок и живопись»)
III koht   
Adelina Morel (Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus)
III koht   
Amina Eglit  (Ahtme Kunstide Kool)

 

Nominatsioon «Idee eest» / «За идею»   

Maxim Obidin  (Narva Laste Loomemaja, Looduse sõbrad ring / Кружок «Друзья природы»)


12-15.a.vanuserühm / возрастная группа 12-15 лет
I koht   
Anastasia Laveeva (Ahtme Kunstide Kool)
II koht   
Sofia Filonova (Ahtme Kunstide Kool)
III koht 
Sergei Tarakanov (Narva Laste Loomemaja, Looduse sõbrad ring / Кружок «Друзья природы»)
 

Nominatsioon «Originaalsuse ees»  / За оригинальность   

Polina Kurakina   (Narva Laste Loomemaja, Ökodisain ring / кружок «Эко -дизайн»)

 

 

 

 

 

 

 

 


25.-29. oktoobril 2021.a. toimus programmi «Roheline kool» raames laager «Puhas maailm», millest võtsid osa lapsed vanuses 7-15 a.

Lapsed käisid Uikala prügimäel, said teada, miks peab prügi sorteerima ning kuidas töötab prügimägi. Seejärel meisterdati ise suure õhinaga prügikonteinerid. 

Laagri jookul toimus mitmeid meistriklasse, milles lapsed said teada, mil moel saab paberit ümber töödelda ning kuidas seda korduvalt kasutada. 

Lapsed valmistasid erinevaid esemeid papjeemašeest. Kõigile meeldis see väga. 

 

Projekti toetasid Haridus-ja Teadusministeerium ja Narva linn. 

 

Fotogalerii


2020‑2021 osalesime mitmete projektides ja programmides:

 1. 29. septembril 2020. a. toimus metoodiline tund Narva Laste Loomemaja õpetajatega. Nad tutvusid Rohelise kooli kavaga ning prioriteetidega.
 2. Narva Laste Loomemajas alates 1.09.2020 kuni 31.12.2020 toimus näitus «Metsanotsu – tõeline siga. Elu nagu seapesas?»
  кабан Metssea kohta on levinud palju eksiarvamusi. Temast kõneldakse rahva hulgas kui räpasest ja kommeteta loomast. Paljud näevad temas vaid rumalat põllusonkijat. Vahel kasutatakse vaest looma lausa sõimusõnana. Käesolev näitus tutvustab elu seapesas nõnda, nagu see tegelikult on. Lähemalt vaadates näitab nii mõnigi sea tegu, et tegemist on targa, puhtust armastava ja lausa eeskujuliku loomaga. Siiski ei jää mõnikord ka seatemp tegemata.
  Näitust külastasid õpilased Narva laste Loomemaja ringidest, Narva linna lasteaedadest ja koolidest.
  Näituse koostas Eesti Loodusmuuseum.
 3. Projekt «Olen see, mida söön»
  Toitumine on tervislikust aspektist lähtuvalt noorte jaoks väga oluline, sest see ei pea taastama mitte ainult nende poolt kulutatavat energiat vaid ka kindlustama kasvuks ja organite arenguks vajamineva materjali.
  Toitlustamiskvaliteedi halvenemine, toidus puuduolevad vitamiinid ja mikroelemendid mõjuvad negatiivselt noorte füüsilisele arengule.
  Viimase 20 aasta jooksul on meie ratsioon muutunud tundmatuseni. Tänu gastronoomilisele revolutsioonile on toiduvalmistamine lihtsam, kuid omastamine keerulisem.
  Otsime aina uusi ja uusi meetodeid hoolitsemaks oma tervise eest, sellele aitab kaasa ka loodus, peab vaid teadma ja oskama ohutult kasutada loodusande. Antud projekti raames kavatsetakse õppida tundma kodukandis kasvavaid ravimtaimi ning samuti neid, mida kasvatatakse aedades. Tutvudes ravimtaimede ja nende eripäradega, koostavad projektis osalejad herbaariumi, mida saab hiljem tundides kasutada näitliku õppematerjalina, samuti proovivad osalejad kasvatada ise ravimtaimi ning kasutada neid kunstis ja toidus.
  Projekt kutsub üles lapsi arutlustele, mis aitaks kaasa tervislike eluviiside ja kultuurse toitumise motivatsioonipõhimõtete arengule, samuti vaatleme projekti raames, millest koosnevad toiduained ning uurime nende sobituvust teineteisega.
  Projekti raames toimus maakondliku laste loomingukonkurss – näituse «Olen see mida söön».
  Projekti toetab Narva Laste Loomemaja
 4. 2020. aasta novembris Narva Loomemaja majas Maakondlik laste loomingukonkurss‑näitus «Olen see, mida söön»

 


2019‑2020 osalesime mitmete projektides ja programmides:

 1. Projekt «Suur taimejaht» jätkab programmi «Roheline Kool» põhiideed ning põhineb Kew (juhtiv maailma botaanikaaed) aia poolt välja töötatud praktiliste tegevuste põhjal. Projektis osalesid Narva Laste Loomemaja õpilased ning lasteaia «Punamütsike» lapsed. Projekt on keskendunud eluslooduse mitmekesisusele, eriti taimedele ning nendega seotud elusorganismidele. Programmis osaledes said lapsed praktikas õppida loodust nautima, vaatlema, mõistma ökoloogilisi seoseid, mõistma inimese mõju loodusele ning looduse mõju inimesele. Kõige selle tulemusena õpib laps hindama iseennast ja keskkonda, käituma tulevikus looduse suhtes õigesti ja vastutustundlikult.
 2. Huviringi «Looduse sõbrad» õpilased osalesid joonistuskonkursil «Kalade migratsioon». Sellel konkursil osales 158 Eesti kooli ning loomemaja. Meie osalesime nooremas vanuserühmas. Sinna esitati 832 tööd. Välja valiti ainult 7 parimat tööd, meie lapsed kahjuks auhinnalisi kohti ei saanud.
 3. Osalesime rahvusvahelises veebinaris teemal «Kuidas õpetada inimesi haridusasutustes prügi sorteerima ja ümber töötlema».
 4. Meil toimus prügi sorteerimise ja ümbertöötlemise näitus, mille esitlejaks oli Keskkonnaamet. Näitust külastas umbes 400 inimest erinevatest Narva koolidest ja lasteaedadest, vanuses 5‑12 aastat.
 5. Osalesime distantsilt rahvusvahelisel hariduskonverentsil «Teadusliku kirjaoskuse areng tunnivälises tegevuses ning täiendharidussüsteemis», mis toimus «Pavlovski» Laste Loomemajas (Pavlovsk, Venemaa).
 6. Realiseerisime NLL poolt toetatud projekti «Ravimtaimed».
  Projekti raames õppisid huviringi «Looduse sõbrad» õpilased septembris tundma ning kogusid ravimtaimi NLL territooriumilt. Seejärel viis pedagoog Jekaterina Averko läbi meistriklassi «Naturaalpitsat savil». Välja tulid ravimtaimede jäljendid, mida saab kasutada herbaariumina huviringi tegevustes taimede tundmaõppimisel.
 7. 2019. aasta oktoobris kuulutati välja kujutava kunsti konkurss‑näitus – «Loodus ravib». Konkursil osales 190 tööd erinevatest Ida‑Virumaa õppeasutustest. Lapsed said teemast innustust, mõned neist kirjutasid lisaks ravimtaimede kasutamisvõimalustele ka luuletusi teemal «Kuidas olla terve, kasutades loodusande». 14.11.2019.a autasustati toimunud konkursi tulemuste põhjal autasustati 36 parimat tööd.

 

Konkursi võitjad

photo

 

Vabariigi Valitsuse poolt 2020.a kevadel kehtestatud eriolukorra tõttu polnud lastel võimalik korraldada ravimtaimede nurgakest. Järgmisel õppeaastal üritavad nad selle idee ellu viia.