Info

Info

Hea lapsevanem!

Oleme rõõmsad, et olete Narva Laste Loomemaja (NLL) enda jaoks avastanud!
Hea koostöö huvides anname Teile siinkohal teada oma ootused.

 

Sõltumata lapse vanusest saate Te olla tema huvialase arengu toetajaks.
Edu aluseks kõigis tegemistes on järjepidevus. Seetõttu palume Teil hästi läbi mõelda nii enda kui lapse päevaplaanid ja võimalused valitud huviringis järjepidevaks osalemiseks.
Meie huviringid tegutsevad ainekavade alusel, mis eeldavad laste regulaarset osavõttu ringide tööst. Õppeperiood kestab septembrist maini.

 

Lapsele tema saavutuste kõige tähtsamad hindajad on tema vanemad, vanavanemad, sõbrad ja sugulased! Innustage neid oma kohalolekuga kontsertidel, võistlustel ja näitustel. Tunnustage lapse poolt õpitut kodus teda kuulates, vaadates ja julgustades.

 

Oleme tänulikud kui saate kaasa aidata laste loomingu kajastamisele väljaspool kooli või leida toetusprojekte huviringi tegevuse arendamiseks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

 

Loodame heale koostööle Teiega!


NLL huviringides osalemise tingimused

Huviringidega liitumine toimub igal õppeaastal kuni 15. septembrini. Edaspidi vabade kohtade info NLL veebileheküljelt võI õpetajatelt.

 

Huviringidega liitumiseks eksameid ja katseid tavaliselt ei toimu, kuid kohtade arv rühmades on piiratud. Lapse ringi astumiseks on lapsevanemal vajalik täita vastuvõtu avaldus.

 

Õpilane hoiab korras huvikooli vara ja töövahendid ning tagastab enda kasutuses olnud kostüümid õigeaegselt. Nende kahjustamisel korvab kulud lapsevanem.
On kohustuslik kasutada vahetusjalanõusid.
Igast puudumisest tuleb teavitada õpetajat

 


NLL õppetasust ja lahkumisest

Ringitasu arve esitab Narva Linnavalitsuse Kultuuruosakond. Õpetaja edastab arve õppetasust lapsevanemale. Palume ringitasu maksta alles siis, kui olete arve kätte saanud.

 

Huvikoolist lahkumisest on lapsevanem kohustatud esitama avalduse.
Osalustasu maksmise kohustus säilib seni kuni ringist lahkumine on registreeritud huvikooli kantseleis ja allkirjastatud direktori käskkirja alusel.