Tähtsad teated

  • Pirangud seoses Covid -19

    13.05.2021
          Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe   Välitingimustes tohib huvitegevust ja -haridust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet alates 17. maist viia läbi kuni 25-inimeselises rühmas (kaasa arvatud juhendaja). Maksimaalselt tohib tegevustest osa võtta kuni 250 inime...
  • Juhised noortevaldkonnale COVID-19 levikust tingitud olukorras

    17.03.2021
    Juhised noortevaldkonnale COVID-19 levikust tingitud olukorras