Informatsioon õppetasust

Informatsioon õppetasust

 1. Huviringide õppetasu määramise aluseks Narva Linnavalitsuse Määrus.
  Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine
 2. Õppetasu kantakse Narva Kultuuriosakonna kontole.
  Rekvisiidid:
  • Saaja nimi: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond;
  • Saaja arveldusarve: Swedbank EE712200221023241719; SEB EE471010220038352011.
    Maksekorralduses märkige kindlasti viitenumber, õpilase ees -ja perekonnanimi, huviringi nimetus, arve number.
 3. Lapsevanemad saavad maksta õppetasu eest NLL poolt esitatud arve alusel.
 4. Kui pangaülekandega makstud raha ei laekunud Narva Kultuuriosakonna kontole, tuleb koolile esitada pangaülekande väljavõte.
 5. Õppetasu maksjal ei ole õigust oma initsiatiivil teostada õppetasu ümberarvestamist.
 6. Narva Kultuuriosakond esitab jaanuaris Maksuametile õpilaste ja õppetasu maksjate nimekirjad koos nende isikunimede ja isikukoododega, samuti eelneval kalendriaasta jooksul tasutud summade suurusega.
 7. Haigestumise perioodil (muudel põhjustel puudumise korral) õpilasi ei vabastata õppetasu maksmisest.

 Selgitus:
     Õppetasu arvestamise küsimustes palume pöörduda Olga Loginova poole (kabinet: 217, telefon: +372 3599576).