Uudised - Rahvusvaheline fotofestival «Pilk 2022»

Rahvusvaheline fotofestival «Pilk 2022»

Tähtaeg 27.03.2022!

Narva Laste Loomemaja kutsub loominguliselt häälestatud noori osalema kaheksandal rahvusvahelisel fotofestivalil «Pilk 2022». Meie festival on muutunud heaks traditsiooniks, kus noored fotohuvilised saavad vabalt vahetada oma muljeid meid ümbritsevast maailmast. Nende mõtisklustes, hinnangutes ja analüüsis mängib suurt rolli fotokunst. Fotograafia annab võimaluse terasemalt silmitseda meid ümbritsevat liikumist, olla tähelepanelikum lähedaste suhtes ning jälgida muutusi meid ümbritsevas looduses.

 

Festivali eesmärk — aidata kaasa fotograafia kui kunstilise väljendusvahendi populariseerimisele, kaasata noori fotohuvilisi ideede vahetuse protsessi, anda lastele võimalusi väljendada fotode vahendusel oma mõtteid ning nägemust ümbritseva maailma kohta. Festival on vahendiks sõpruse sõlmimisel kodukandi ja teiste riikide fotohuviliste vahel.

 

Osa saavad võtta kõik noored vanuses 13 kuni 26 aastat.

 

Festivali korraldajad: Narva Laste Loomemaja Narva Kultuuriosakonna ja Narva Noortekeskuse toetusel, fotoklubi «Narva» ja MTÜ Autori foto.

 


 

Konkursi tingimustega saab tutvuda  Meie elu    Konkursid   X Rahvusvaheline laste ja noorte fotofestival «Pilk 2022»