Uudised - Kliimakogu

Kliimakogu

Kutsutakse Ida-Viru 16-29 aastaseid noori Eesti esimesele kliimateemalisele rahvakogule «Kuidas tagada, et üleminek kliimasõbralikule tulevikule oleks noorte jaoks õiglane?».

 

Rahvakogu eesmärk on teha noorte hääl kuuldavaks aruteludes, kus otsustatakse maakonna kliimasõbralikumale majandusmudelile ülemineku sammud. 

Kliimakogus osalejad valitakse välja rahvastikuregistri andmetele tuginedes juhuvalimi teel. See tähendab, et kutse saavad ligikaudu 3500 noort ning osaleda soovijad peavad end registreerima. Seejärel aitab algoritm registreerunute hulgast välja valida 40 noort, kes esindavad maakonna noorte profiili kõige täpsemalt, arvestades meeste-naiste osakaalu, elukohta, hõivatust ja emakeelt.

 

Ida-Viru noorte kliimakogu hindab maakonna õiglase ülemineku plaane ja teeb ettepanekud nende täiendamiseks, et üleminek kliimaneutraalsele tulevikule oleks noorte vaatest õiglane. Kliimakogu ettepanekud lähevad Vabariigi Valitsusele ja Ida-Viru omavalitsuste liidule, et võtta need arvesse riiklikes kavades ja maakondlikus strateegias parimal võimalikul moel.
Kliimakogu osalejad kogunevad kolmel päeval: teadmiste kogumiseks ja huvipoolte ärakuulamiseks 20. ja 21. novembril ning ettepanekute sõnastamiseks 5. detsembril.

 

Korraldajad loodavad noortele pakkuda ainulaadse kogemuse mõjutada ühte viimaste aastakümnete suurimat ühiskondlikku muutust Eestis. Kliimakogu tulemusel saavad ülemineku kavad mõjusamad ning arvestavad noorte vajaduste ja väärtustega.
Ida-Viru kliimakogu rajab teed teistele kliimakogudele Eestis.

 

Kontakt: Maris Jõgeva,+372 53421726, e-post: maris.jogeva@elfond.ee