Narva Laste Loomemaja külastamine

 

 

 

Narva Laste Loomemaja külastamiseks on täiskasvanutel (lapsevanemal/täiskasvanud saatjal, näitusekülastajal jt) vajalik Majas viibimiseks esitada valvelaua töötajale COVID-tõend vaktsineerituse, läbipõdemise kohta.
Juhul kui lapsega huvikooli sisenemine on lühiajaline ja vältimatu (laps on väike, ei oska riietuda jne), siis võib lapsevanem lühikest aega (ca 15 min) viibida hoones ilma, et ta tõendaks enda nakkusohutust.
Kanda tuleb maski ning hoida teiste inimestega mõistlikku vahemaad. Lapsevanem, kes ei ole oma nakkusohutust tõendanud, peab pärast lapse huviringiks ettevalmistamist (abistamine riietumisel jms).