Projektid - «Eesti keele kursus»

«Eesti keele kursus»

Antud projekti eesmärgiks on tõsta eesti keele valdamise taset ja luua tingimused eesti keele kasutamiseks suhtlemises kolleegidega.

Projektis oli 2 osa: esimeses osas olid teoreetilised tunnid mahus 80 tundi ja teises osas oli eesti keele praktika Tartu Loodusmaja baasil mahus 25 tundi.
Esimene osa töötajatest meenutas varem õpitud materjali, teine osa õppis uuesti eesti keele sõnu, grammatikat.
Meie projekti koostöö partner – Tartu Loodusmaja koostas meie jaoks suure programmi Tartus viibimiseks.
Programmi raames tutvusime huvihariduse suundade arendusega Tartus.
Teadused ja oskused mida osavõtjad said mõlemade osade raames mõjuvad võrdseid võimaluste arendamisele kaasa.

 

Projekti toetasid: Innove Euroopa_Sotsiaalfondi Narva Linnavalitsus