Projektid - «Talvest talveni»

«Talvest talveni»

Projekt «Talvest talveni»

 

Projekt startis 1. veebruaril ja lõppes 29. detsembril 2014. Sellest projektist võtsid osa 40 last: 20 last lasteaiast «Punamütsike» ja 20 last Narva Soldina gümnaasiumist.
Märtsis korraldati praktiline töö teemal «Loodus ja kunst». Lapsed viidi ekskursioonile Narva Laste loomemaja territooriumile, seejärel, oma muljete põhjal, lapsed joonistasid neile enim meelde jäänud puid.
Laste uurimise objektiks oli valitud puu, kuna puud mängivad meie elus väga suurt rolli. Nad ümbritsevad meid alati igal pool, kuid, enamjaolt, nii suured kui ka väikesed ei pane seda tähele.
Nooremad lapsed ei taju puid kui eluslooduse objekte. Siinjuures on puu heaks jälgimise objektiks. Puude jälgimise käigus on võimalik vaadelda nende kooselu väliskeskkonnaga, puude seisukorda, nende välimuse kaudu võib hinnata elukeskkonda ja ökoloogilist taimeriigi koosmõju, milles nad kasvavad. Tähtis on ka see, et puud on küllaltki suured objektid, seepärast on lapsel neid kergem jälgida, väiksemaid taimi laps tajub halvemini. Lapsed saavad võimaluse kujutada puid oma sõpradena.
Tähtsaks ülesandeks oli lastele mandžuuria pähkli ja mandžuuria aprikoosi istikute istutamine. Need puud olid valitud seepärast, et nad tunnevad meie kliimas ennast üsna komfortselt. Lapsed tutvusid puude istutamise ja hooldamise reeglitega.
Peale muu, koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK), nimelt, Kauksi loodusekeskusega, lapsed tutvusid metsas käitumise reeglitega, looduseapteegiga ja koostasid herbaariumi metsas kasvavatest ravimtaimedest. Veel said lapsed teadmisi Peipsi järve rannaalade taimestikust.
Äkkekülas lapsed avastasid «loodusradade saladusi», mängisid orienteerumist metsaradadel. Lapsed otsisid puid nende kirjelduse järgi, püüdsid määrata nende puude vanust, vaatlesid puid ümbritsevat taimestikku.
Lapsed kohtusid Aleksei Turovskiga, tuntud bioloogi ja zooloogiga ja Tallinna Loomaaia vanemmetoodikuga. Just temalt said lapsed teada palju huvitavat loomade elust ja käitumisest. Kohtumine kestis 3 tundi ja meeldis kõikidele.
Tuleb ära märkida ka seda, et lapsed vormistasid ökoloogilise linnaku eskiisprojektid Loomemaja territooriumil. See töö meeldis neile kõigile. Selle aja jooksul nad muutusid väikesteks maastikudisaini arhitektideks. Lapsed mitte ainult olid aktiivsed töös, vaid ka puhkasid, kuna nad võtsid osa Narva-Jõesuus ökoloogilistest olümpiamängudest – «Hoia oma tervist noorusest alates». Narva-Jõesuus korraldati köievedu, mängiti rahvaste palli, võeti osa teatejooksust, ehitatu liivalosse.
Kogu kirjeldatud tegevused näitasid, et peamine eesmärk: säästva loodushoiaku kujundamine, inimese kooseksisteerimine looma-ja taimeriigis, arusaam ökoloogiliste teadmiste vajalikkusest oli saavutatud.
Sellepärast ongi tähtis kasvatada lastes ökoloogilist teadlikkust, kasutades töös mitmekesiseid meetodeid ja töövõtteid. Seda enam, et lapsed ei vaja selle töö korraldamisel mingit sundimist..

 

Uurimis töö «Minu puu». (Lasteaed «Punamütsike», rühm «Sipsik»)
Uurimis töö «Minu puu». (Narva Soldino Gumnaasium, 3. klass)
Raamat «Talvest talveni».
Fotod

 

 


Film-1 (Lasteaed «Punamütsike», rühm «Sipsik»)

 


Film-2 (Narva Soldino Gumnaasium, 3. klass)

 

(projektijuht Jelena Evstratenko, õpetaja NLL)