Projektid - «Ida-Virumaa Kirde regioonis täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine»

«Ida-Virumaa Kirde regioonis täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine»

Antud programmi eesmärgiks on noortele noorsootöö ja –teenuste kättesaadavamaks tegemine huvigrupiti., sõltumata noore elukohast ja majanduslikest võimalustest.

29.01.2018
2016.a oktoobris startis maakondlik noorteprojekt «Ida-Virumaa Kirde regioonis täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine». Antud programmi eesmärgiks on noortele noorsootöö ja –teenuste kättesaadavamaks tegemine huvigrupiti., sõltumata noore elukohast ja majanduslikest võimalustest.
Tegevust finantseeritakse haridus-ja teadusministri poolt kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmis «Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine».

 

Narva Laste Loomemaja ühines nimetatud projektiga 2017.a novembris suuna «Looduse sõbrad» arendamise raames. Esimestes tundides tutvusid õpilased meie regioonis elavate loomariigi esindajatega. Detsembri keskpaiku toimusid tunnid, kus lapsed «külastasid» kaasaegset loomaaeda Tallinna Loomaaia metoodiku Tatjana Kuznetsova kaasabil. Metoodik rääkis, miks on loomaaed vajalik, milliseid ülesandeid ta täidab. Lapsed püüdsid ka ise määratleda loomaaia rolli. Õppetundide tulemusena tõid lapsed välja järgmised loomaaia tegevusliigid: «loomaaed, kui koht puhkamiseks», «loomaaed kui loodusteadlikkuse tõstja», «loomaaia teaduslik tegevus» ning «ohustatud liikide kaitse».

 

Neist tundidest võtsid osa õpilased Sillamäelt, Narvast ja Narva-Jõesuust.
Narva-Jõesuu pedagoogi Tatjana Kleveri hinnangul oli ka antud üritus, nagu kõik laste loomemaja poolt korraldatavad üritused, väga huvitav, informatiivne ning arendav. Lastele tutvustati ülesandeid, millega tegeleb Tallinna Loomaaed. Selgus, et peale selle, et loomaaed on armastatud puhkekohaks, tegeleb ta ka hävinemisohus olevate liikide kaitsmise, teaduslike uuringute ning lastele eluslooduse propageerimisega. Laste Loomemajas toimuvate õppetundide raames korraldati ka ümarlaudu, kus lapsed esinesid «konsultandi» rollis ning kus nad said avaldada oma arvamust esitatud küsimuste põhjal. Rühmadevahelised diskussioonid olid väga elavad, sest loomaaia teema oli õpilastele väga huvipakkuv. Lisaks kõigele said lapsed tundides tutvuda loodusliku materjaliga, nahkade ja topistega, töötada binokulaariga ja üllatuda selle üle, et jääkarul on läbipaistev karv.

 

Pedagoogi arvamusega ühtis ka osalejate arvamus. Lapsed rääkisid sellest, et neile meeldis mängida loomaaeda, joonistada laboratooriumit, õppida tundma putukalisi. Samuti olid väga muljetavaldavad nahad ja loomatopised.

Sellega tegevus noorteprojeti raames pole veel lõppenud. Jaanuaris alustab tööd looduskaitseteemaline näitus, märtsis toimub loomade joonistamise konkurss ning konkursi tulemuste põhjal luuakse e-raamat.

 

Fotod