Projektid - «Kirde Noored»

«Kirde Noored»

Selle noorteprojekti raames toimub Loomemajas pidev tegevus, mis on suunatud koolilaste keskkonnaalaste teadmiste arendamisele. Üks projektis osalemise eesmärkidest on koolilaste noorema ja keskmise vanuserühma kaasamine loodusele pühendatud tundide läbiviimisse.

23.03.2018

Elusloodus Loomemaja seinte vahel

Narva Laste Loomemaja (NLL) ühines 2017. a. oktoobris projektiga Kirde Noored, mis tegutseb juba 2016. a. Euroopa Liidu Sotsiaalfondi, Haridus‑ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse toel. Selle noorteprojekti raames toimub Loomemajas pidev tegevus, mis on suunatud koolilaste keskkonnaalaste teadmiste arendamisele. Üks projektis osalemise eesmärkidest on koolilaste noorema ja keskmise vanuserühma kaasamine loodusele pühendatud tundide läbiviimisse.

Kus võib näha Ida‑Virumaa loomi?

Neil päevil lõppes Narva Laste Loomemaja pedagoogide poolt korraldatud joonistuskonkurss, mille tulemusena avati näitus «Ida‑Virumaa loomad». Konkursist võttis osa 230 erinevas tehnikas tööd: joonistus, graafika, maalikunst. Osalejate hulgas olid kunstikoolides ja ‑ringides tegutsevad Narva, Sillamäe, Ahtme ja Kohtla-Järve lapsed vanuses 5.-15. aastat, samuti ka need, kes joonistavad südame kutsel.
12. märtsil tehti kokkuvõtteid ja autasustati võitjaid. Konkursi žürii töös osalesid Jelena Hovart (Narva Muuseumi programmijuht, kunstiteadlane), Nadežda Hlestkova (NLL kunstistuudio pedagoog) ja Jelena Jevstratenko (projekti «Looduse sõbrad» juht, NLL). Žürii valis välja 32 tööd, mis näisid žüriiliikmetele teistest pisut paremad..
"Ausalt öeldes oli meil väga raske valikut teha, sest kõik tööd olid auhinna väärilised. Andsime oma parima ning tulemusi saame näha näitusel «Ida‑Virumaa loomad». Tahan tänada õpetajaid, lapsevanemaid ning muidugi lapsi selle eest, et konkurss‑näitus «Ida‑Virumaa loomad» toimuda sai," ütles Jelena Jevstratenko konkursi võitjaid autasustades.
Konkursi «Ida‑Virumaa loomad» töid sai näha näitusel Narva Laste Loomemaja galeriis.
Näitusetöödel on kergelt äratuntavad loomad, keda me tunneme juba lapsepõlvest ning keda võib kohata meie metsades: siin on orav, karu, jahtipidav rebane ja hunt, kellel on keel ripakil. Võib leida ka joonistusi, mis kujutavad ilvest. Just ilves oli valitud sel aastal Eestis aasta loomaks. Eesti ilves on ainuke Eestis metsikus looduses elav kaslane. Meie ilvesed on ühed suurimad maailmas. Täiskasvanud ilvese kaal on keskmiselt 25 kg. (looduskalender.ee)
Konkursi tulemuste põhjal loovad NLL töötajad juunis joonistuste e-raamatu «Ida‑Virumaa loomad».

Hoia seda, mida armastad.

Paralleelselt joonistusnäitusega saab tutvuda ka liikuvnäitusega «Hoia seda, mida armastad». Näitust külastavad Narva koolide 1.‑4. klasside õpilased. Nende jaoks viib projekti «Looduse sõbrad» juht jelena Jevstratenko läbi tunniajase ekskursiooni looduskaitsealase tegevuse ajaloost Eestis (alguse sai see juba 1910. aastal), haruldastest looma-ja taimeliikidest, mille eest hoolitsemine on praeguse ja kasvava põlvkonna ülesanne. Ekskursiooni käigus saavad tutvuvad lapsed Eesti looduskaitsealade ja maastikukaitsealadega, saavad teada, millised on ohustatud liigid Eesti looduses ning mängivad ka interaktiivseid mänge. Saadud teadmised avardavad märgatavalt laste silmaringi ning tulevad kasuks ka osalemisel looduskaitsealastel olümpiaadidel ja viktoriinides. Näitust saab külastada aprilli lõpuni.

Kellel on tarvis kaasaegset loomaaeda?

Veel üheks huvitavaks ürituseks, mis tekitas märkimisväärset huvi koolilastes, oli tegevuste tsükkel koondnimetusega «Kaasaegne loomaaed. Milline see on?». Selle käigus sai sadakond algklassilast tutvuda kaasaegsete linnaloomaaedade elutingimustega, sh ka Tallinna loomaaia loomapidamistingimustega. Lapsed said teada, et peamine loomaaia ülesanne ei ole mitte meelelahutuse pakkumine, vaid kaasaegsete loomaaedade esmaülesanne on kaitsta hävimisohus loomaliike, viia läbi teaduslikke uurimusi ning propageerida ja süvendada lastes loodushuvi.
Laste Loomemajas toimuvate tundide raames korraldati nn «ümarlaudu», milles koolilapsed said väljendada oma arvamust erinevates küsimustes etteantud teema põhjal. Meeldiv on, et rühmavestlused möödusid väga elavalt, sest teema oli kaasaegsete laste jaoks igati aktuaalne. Peale kogemuste vahetamise said lapsed töötada ka erinevate käepäraste materjalidega – näiteks veendusid nad üllatusega, et jääkaru karv pole valge, vaid hoopis läbipaistev.

 

Aljona Petrova

 


Raamat «Maakondlik näitus — Ida‑Virumaa loomad»
(e‑Book)
Maakondlik loominguliste loomade joonistamise konkurss «Ida‑Virumaa loomad»