Rokk-grupp

Õppeaasta
2020/2021
Õppetasu
9 €/kuus
Vanus
15 - 26 a.
Õpetaja
Igor Zemski
Õpetaja e-post


Ringi ainekavas on järgmised ained: esinemismeisterlikkus, muusikasuundade teooria ja ajalugu, ansambli kooskõla, esitamise kunsti aluste omandamine, ansamblimäng, muusikaline improvisatsioon. Õppimine selles ringis arendab igakülgset loominguannet ja eneseteostust muusika kaudu. 
Ringi noored muusikud on aktiivsed esinejad mitmesugustel festivalidel, linna, regiooni ja rahvusvahelistel üritustel ja osalevad paljudes projektides.