Kool «Malõšok»

Õppeaasta
2021/2022
Õppetasu
12 €/kuus
Õppe kestvus
2 aastat
Vanus
5 - 6 a.
Õpetaja
Jelena Jevstratenko
Õpetaja e-post


 


Vastuvõtt 2021-2022. õppeastal:

  • õpilaste 5.-6. a. — vastuvõtt on lõpenud;

Informatsioon lasavastuvõttu vabadele kohtadele kohta ja vabade kohtade olemasolu saab õpetajalt küsida pärast 1. septembrit 2021. a.

 

I.õppeaasta: tunnid toimuvad teisipäevati, neljapäevati ning laupäeviti.

 


 

Koolis "Malõšok" käivad lapsed vanuses 57 aastat. 
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas (õhtusel ajal). 
Rühmas on 15 last. 

Õppekava on koostatud kaheks aastaks.

 

Kooli "Malõšok" jaoks on välja töötatud õpilaste varajase arengu kompleksprogramm. Meie tunnid ei piirdu ainult õppimise oskuste ja vilumuste arendamisega: arendatakse lugemisoskusi, foneemide kuulmist, matemaatilist kujutlusvõimet, kirjagraafikat, palju aega kulub kujutluse, fantaasia, loominguliste võimete ja mälu arendamiseks. 
Meie pakume tundides köitvaid mängulisi õppevorme ning individuaalset lähenemist igale õpilasele. Õppetundides kasutame erinevaid ja mitmekesiseid õppevorme: mäng, joonistamine, skitseerimine, jooniste meelde jätmine ja taastamine mälu järgi, harjutused kuulmis, nägemis ja liikumismälu arendamiseks, assotsiatiivne treening, seaduspärasuste otsimine. Vajadus selgitada oma tegemisi suunab lapsi tegema järeldusi, aitab kaasa mõtlemise ja kõnelemise arendamisele. Oma tundides kasutame lapse varajase arengu meetodeid.