Ajalugu - Narva Laste Loomemaja ajalugu

Narva Laste Loomemaja ajalugu

Tutvustame teie tähelepanu lühikese ajalooga 15. oktoobril 1952 alanud Narva Laste Loomemaja moodustamise ja arengu ajaloost.

Narva Laste Loomemaja

15. oktoober 1952  
Narva Linna Töörahvasaadikute Nõukogu võttis vastu otsuse Narva Pioneeridemaja avamise kohta aadressil Sillamäe, Majakovski t, 9. Tollal seisis Narva veel varemetes. Direktori ametikohale määrati Z.Vedenejeva. Avati ka esimesed huviringid: koreograafia, draama, male-kabering, käsitöö, koorilaul, bioloogia, mudellennundus, autoasjandus ja kodulugu. Tollal õppis Narva Pioneeridemajas 500 last.


Alates 30. augustist 1954   
Loodi Pioneeridemaja filiaal Narvas aadressil Stalini t, 20 (käesoleval ajal Vestervalli tänav). See oli tegelikult ainult üks ahjuküttega tuba. Õppetöö toimus koolides ja asutuste punanurkades. 

 

22. aprillist 1955  
Pidulikult avati Narva Pioneeridemaja täielikult remonditud majas Stalini t, 20. Narva Pioneeridemajas õppis ligi 300 last.

 

Detsember 1955  
Draamateater L.Kotšinskaja juhendamisel näitas nääripidustustel 2 näidendit: „Teremok“ ja „Lumekuninganna“. Nii sai alguse Narva Pioneeridemaja nääripidustuste traditsioon, mis kestab tänapäevani. 

 

1956. aasta
Toimus koduloo-alane ekspeditsioon.

 

1987. aasta
Avati uus ring "Noorte Meremeeste Klubi", juhendaja Nikolai Kaljadin.

 

Mai 1957  
Kinohuviliste ring filmis esimese filmi Narva Pioneeridemajast “Laul kiirevoolulisest jõest”.

 

1960  
Noorte meremeeste klubi, mida juhatas N.Kaljadin, saavutas Üleliidulistel võistlustel Moskvas esimese koha.

 

30. detsember 1963  
Raekoja aulas toimus uue Narva Pioneeride Palee pidulik avamine. Tegutsema hakkas 28 huviringi, kus õppis kokku 1500 last.

 

1968. aasta
Pioneeride palees toimus Üleliidulise sõjalis-sportliku mängu „Zarnitsa“ /Kõuevälk/ finaal, millel viibis aukülalisena kosmonaut Valeri Bõkovski. 

 

1969. aasta
Avati uus ring nimega „Pehmed mänguasjad“ (pedagoog Z.Marassanova). Ring töötas ligi 40 aastat. 

 

1974. aasta
J.Veiss lõi nukuteatri. 

 

Alates 1982. aastast  
Pioneeride palees korraldatakse üleliidulisi malefestivale. Maleklubi „Maletäht“ Leonid Peleševi juhtimisel saavutab auhinnalisi kohti rahvusvahelistel võistlustel.

 

9. juulil 1983  
Pioneeride palee direktoriks saab V. Anissimova, kes töötab sellel ametikohal ja ka Narva Laste Loomemaja direktorina ligi 20 aastat. 

 

1987. aasta
J. Meštšerjakov asutas kinostuudio „Rovesnik“. Juba aasta pärast sai stuudio auhinna parima mängufilmi eest Üleliidulisel kinofestivalil. 

 

1991. aasta 
Narva Pioneeride Palee nimetati ümber Narva Laste Loomemajaks (NLL).

 

 Alates 90-st aastatest
Tekkis traditsioon korraldada õpilastööde näitusi ja tantsukollektiivide aruandekontserte (J.Vihrova, J.Stepanova, I.Krištal). 

 

NLL-is alustas tegevust teater „16. komnata“ (juhendaja T.Mangus). Teater on mitmekordselt saavutanud auhinnalisi kohti igal aastal toimuvatel kooliteatrite festivalidel „Zolotaja rõbka“/Kuldkalake/.

 

Avati klubi „Harmoonia“ (organisaator S.Bogdanova). Klubi ühendas linna loomingulisi inimesi – N.Hlestkova, N.Kapajeva, L.Andrejeva, G.Bazdnikina, G.Fomina, T.Klokova. 

 

Avati eelkutseõppe ringe, mida juhendavad J.Nossova, J.Juzvak, I.Pribõlovskaja, O.Neustus. 

 

Avati kool „Malõšok“, pedagoog J. Jevstratenko, mille õppekava näeb ette koolieelikutele üldarendavaid tegevusi.
  
1999. aasta 
Suvel NLL muutis oma asukohta: kolis äsja suletud kooli nr 8 ruumidesse, mis asub aadressil  Partisani t, 2. 

 

Avati Loodusemaja, juhendaja T.Andrejeva, õpetajad L.Jefremova, L.Volkova, J.Batšu. 

 

Alates aastast 2000 
NLL võtab aktiivselt osa igal aastal toimuvate Narva Linna Päevade tegevustest ja pidustustest. 

 

Alates aastast 2001 
Narva Laste Loomemaja algatusel toimuvad vabariiklikud noorte disainerite konkursid „Hõbenõel“, igal aastal korraldatakse noorte juuksurite konkursse, rokk-muusika festivale, iga kuu korraldatakse tarbe-ja kunstinäitusi.
 
2002. aasta

Оn Narva Laste Loomemaja direktoriks kinnitatud Galina Moldon.
 
2005. aasta 
Toimub esimene Rahvusvaheline võistkondlik maleturniir „Balti mere maletähed“, mis on pühendatud Paul Keresele (juhendaja Leonid Pelešev). 
 
Toimub esimene kooliminiatuuride festival „Jeralaška“, V.Katuntsevi ja O.Katuntseva juhtimisel. 

Toimub esimene noorte disainerite festival „Talvefeeria“ (juhendaja L.Sedova). 

 

2006. aasta 
Toimub esimene rahvusvaheline kinofestival „Tušite svet!“, juhendaja Juri Meštšerjakov.  

 

2007. aasta
Tekkis uus traditsioon, mille sisuks on pidulike kontsertide korraldamine, mis pühendatakse NLL sünnipäevale. Üritustel antakse õpilastele pidulikus õhkkonnas märk „NLL täheke“. 

 

2009. aasta
Toimub Vabariiklik festival „Tantsi, Eesti!“. Festival sai 2010. aastal Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumilt preemia integratsiooni valdkonnas Integratsiooni-ja Migratsioonifondilt „Meie inimesed“. 

 

2010. aasta
20-aastast juubelit tähistas tantsuring „Žemtšužina“, juhendaja J.Stepanova.  

 

2010.- 2011. aastal
Toimub NLL hoone kapitaalremont, mida finantseerib Euroopa Regionaalse Arengu Fond.

 

2012. aasta
Juubeliaasta. NLL sai 60-ne aastaseks.  

 

Esimene lahtine mudellennukite võistlus klassis „Õhulahing raadio teel juhitavate mudelitega“. 

 

2012-2013. aastad
NLL kapitaalremondi teine etapp Euroopa Liidu toetusel. 

 

2013. aasta
Esimene festival „Pilk“, juhendaja I.Kivimäe. 

 

30 aastat ballitantsude ringi „Raduga“ tegevuse algusest, juhendaja I.Krištal. 

 

Esimene konkurss „Olen ise oma imidži looja“, juhendajad O.Neustus ja J.Kasterpalu. 

 

NLL-is startis esimene projekt „Imidži kool“, mis sai finantseerimise programmilt „Euroopa noored“. 

 

NLL-is sai alguse ökoloogilise suuna areng, juhendaja J.Jevstratenko. 

 

2014. aasta
Narva Laste Loomemaja tegutseb juba 15 aastat aadressil Partisani,2.

 

Kokku 2014. aastal teostati 120 erineva valdkonna projekti: noorsootöö, muusika ja kunsti, käsitöö, keskkonna säästmise, teatri ja kino alal. 

 

2015.aasta
Toimus Paul Kerese 100.jubelile pühendatud VII Rahvusvaheline noorte võistkondlik maleturniir "Läänemere maletähed".

 

2016. aasta
Maleklubi juhendajat  Leonid Peleševi autasustati Narva linna teenetemärgiga.

 

Kooli „Malõšok“,  huvingide „Looduse sõbrad“ ning „Kunstiline voolimine“  pedagoogile Jelena Jevstratenkole omistati nimetus „PARIM LOOV ÕPETAJA 2016“.

 

10.tegevusaastat tähistab vabariiklik avatud noorteteatrite festival „Jeralaška“,  juhendajad Olga ja Vitali Katuntsevid.

 

25.tegevusaastat tähistab teater-stuudio „16.komnata“,  juhendajad Olga ja Vitali Katuntsevid.

 

2017. aasta
Narva Laste Loomemajas alustas tööd Loodus-ja täppisteaduste kool, juhendaja Aleksandr Sutõrin.

 

25. tegevusaastat tähistab tantsustuudio „Varjud“,  juhendajad Nadežda Sutõrina ja Jelena Kisin.

 

10.aastat toimuvad Narva Laste Loomemajas erinevad tantsuprojektid. Viimase kuue aasta jooksul kannavad nad nime „Tantsukevad“, juhendaja Tatjana Lelina. 

 

Siseministeerium ja Päästeamet autasustasid lennumudelismi huviringi pedagoogi Kirill Ivanovi Elupäästja II klassi medaliga.

 

Tegutseb 40 huviringi 1763 õppuriga.