Rahvusvaheline fotofestival «Pilk 2021»

Toimumise aeg
00:01 11. February 2021 - 23:59 18. September 2021

Seisund
Lõppenud

Kirjeldus

Narva Laste Loomemaja kutsub loominguliselt häälestatud noori osalema kaheksandal rahvusvahelisel fotofestivalil «Pilk 2021». Meie festival on muutunud heaks traditsiooniks, kus noored fotohuvilised saavad vabalt vahetada oma muljeid meid ümbritsevast maailmast. Nende mõtisklustes, hinnangutes ja analüüsis mängib suurt rolli fotokunst. Fotograafia annab võimaluse terasemalt silmitseda meid ümbritsevat liikumist, olla tähelepanelikum lähedaste suhtes ning jälgida muutusi meid ümbritsevas looduses.

 

Festivali eesmärk — aidata kaasa fotograafia kui kunstilise väljendusvahendi populariseerimisele, kaasata noori fotohuvilisi ideede vahetuse protsessi, anda lastele võimalusi väljendada fotode vahendusel oma mõtteid ning nägemust ümbritseva maailma kohta. Festival on vahendiks sõpruse sõlmimisel kodukandi ja teiste riikide fotohuviliste vahel.

 

Osa saavad võtta kõik noored vanuses 14 kuni 26 aastat.

 

Festivali korraldajad: Narva Laste Loomemaja Narva Kultuuriosakonna ja Narva Noortekeskuse toetusel, fotoklubi «Narva», MS Photo OÜ ja MTÜ Autori foto.

 

Festival toimub 23-24. aprillini 2021  Narva Laste Loomemajas ja sisaldab kahte programmi:

- loomingulist osa, kuhu kuulub kutseliste fotograafide meistriklassid, ekskursioon endise Kreenholmi Manufaktuuri territooriumil ning

- konkursiosa, milles sisaldub žürii tegevus, võitjate autasustamine ning osavõtvate tööde analüüs. 

 

Konkursile võetakse fotosid kolmes nominatsioonis:

Otsustav moment (See on ennekõike street-photo. See on fotoaparaadiga jäädvustatud emotsioonid ja olukorrad meie elu hetkedes)

 

Värvi prioriteet (Mitte ajada segi värviaktsendiga. Värviprioteedi all peetakse silmas seda, et peamist mõtet fotol kannab ning peamiseks väljendusvahendiks on värv)

 

Stuudioportree ( Oskus paviljonis valgust lisada. Oskus töötada modelliga, kujundite loomine ning inimese iseloomu edasiandmine)

 

Konkursile võetakse fotosid kolmes nominatsioonis:

  • Otsustav moment (See on ennekõike street-photo. See on fotoaparaadiga jäädvustatud emotsioonid ja olukorrad meie elu hetkedes)

  • Värvi prioriteet (Mitte ajada segi värviaktsendiga. Värviprioteedi all peetakse silmas seda, et peamist mõtet fotol kannab ning peamiseks väljendusvahendiks on värv)
  • Stuudioportree (Oskus paviljonis valgust lisada. Oskus töötada modelliga, kujundite loomine ning inimese iseloomu edasiandmine)

 

Konkursi fotod võetakse vastu digitaalsel (failina).
Kujutise suurus ei tohi olla väiksem kui 2000 ning suurem kui 5000 pikslit pikemal küljel, resolutsiooniga 300 dpi.
Osavõtja võib konkursile esitada kuni kolm fotot igas nominatsioonis.
Ühe osaleja kohta võib esitada kuni 9 fotot.
Pole kohustuslik osaleda kõigis nominatsioonides.
Seeriaid läbi ei vaadata.

 

Fotosid hinnatakse kahes vanusekategoorias:

  • 14.‑17. aastased;
  • 18.‑26. aastased.

 

Fotosid saab saata: täites alljärgneva vormi -  Soovin osaleda , mis asetatud selle lehe allosas või e-posti aadressil: photo.konkurs@nll.ee (märkega «Pilk2021»).
Iga faili nimetusi peab sisaldama autori nime ja perekonnanime. Kirjas saadetava suurus ei tohi ületada 25 Mb.

E‑kirjas tuleb ära märkida: nimi ja eesnimi (nii nagu passis kirjas), vanus, aadress, õpilane, üliõpilane või töötav noor, telefoninumber. Sisalduvate failide loetelu nominatsiooni märkega ning fotode nimetustega.
Nende andmete puudumisel fotosid konkursile ei võeta.

 

Festivalile esitatud tööd peavad vastama järgmistele nõuetele: fotod peavad olema kvaliteetsed, mitte omama negatiivset sisu, fotodel ei pea olema pildistamise kuupäeva, võtte aega ja märget autori kohta.
Festivalist osavõtjad ei tohi kasutada teise autori fotosid või laenata neid internetist.

 

Tööde vastuvõtu viimaseks päevaks on 28. märts 2021. a. (Töid, mis on saadetud 29.märtsil ning hiljem, läbi ei vaadata.)

 

Vastuvõtukomisjon, mida juhib NLL fotostuudio «Positiiv» õpilastest, eesotsas juhataja Irina Kivimäega, valib konkursile ja näitusele fotod, mis vastavad eelnimetatud nõuetele.
Ühtekokku valitakse näitusele sada (100) tööd.
Konkursile esitatud fotod trükitakse А‑3 formaadis konkursi korraldajate arvelt. Parimad tööd osalevad põhikonkursil 23.‑24. aprillil 2021. aastal.
Žürii hindab fotosid järgmiste kriteeriumide põhjal: kunstilise ja tehnilise teostuse tase (kompositsioon, valgus, fotoaparaadi tehniliste võimaluste kasutamine). Foto originaalsus, dünaamilisus ja emotsionaalsus.
Igas nominatsioonis, eraldi kahes vanuseastmes, valitakse võitjad, jagatakse välja esimesed, teised ja kolmandad kohad. Festivali korraldajatel on õigus määrata eripreemiaid.
Žürii töötab 23. ja 24. aprillil, festivali esimeses osas.

 

Festivali ajakava 23.‑24. aprillil 2021:
23. aprillil (reede)
Meistriklass «Näota portree» (Maria Kapajeva) – 17:00

 

24. aprillil (laupäev)
Osalejate registreerimine – 11:00‑12:00
Festivali avamine – 12:00‑12:30
Meistriklass «Reportaaži kunst» ajakirjanik ja fotograaf Ilja Smirnov (Narva) – 12:30‑13:30
Ekskursioon Kreenholmi Manufaktuuri territooriumil (ainult külalistele) – 13:45‑15:30
Žürii töö – 12:30‑15:00
Kohvipaus – 15:30‑16:00
Autasustamine – 16:00‑16:30
Tööde analüüs – 16:30‑17:00
Grupipilt – 17:00

 

Žürii koosseis:

  • Eesti Kunstnike Liidu liige Maria Kapajeva;
  • Eesti Kõrgema Kunstikooli Pallas üliõpilane Laura Auer;
  • MTÜ Autori foto juhatuse liige, fotograaf  Dmitri Lešihhin.

Festivali žürii liikmete koosseis võib muutuda.

 

Põhikonkursil osalevad tööd jäävad festivali arhiivi. Võidutööd ning teiste organisatsioonide poolt auhinnatud töid eksponeeritakse Narvas ja teistes Eesti linnades.

 

Festivali korraldajate kontaktandmed:

 


Projekti toetasid: Narva Linnavalitsus Eesti Kultuurkapital Eesti Rahvakultuuri Keskus