Projektid

Alates 01. oktoobrist 2019 liitus Narva Laste Loomemaja Rohelise kooli programmiga. «Roheline Kool» on rahvusvaheline loodushoiualane haridusprogramm, milles osaleb 53 000 kooli 67 maailma riigist. Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts, Keskkonnaministeeriumi toetusel, tegevust koordineerib MTÜ Koolitus-ja nõustamiskeskus HARED. « Rohelise Kooli» eestipoolne koordinaator on Tartu Loodusmaja.

Keskkonnahoidlik haridusasutus pöörab tähelepanu oma haridus-ja majandustegevuses loodussäästlikule eluviisile ning loodushoiu propageerimisele. Selle organisatsiooni liikmelisus avardab võimalusi looduskaitsealase informatsiooni saamiseks, samuti ka osalemiseks erinevates rahvusvahelistes projektides.

 

 

2019-2020 osalesime mitmete projektides ja programmides:
1. Projekt «Suur taimejaht»  jätkab programmi «Roheline Kool» põhiideed ning põhineb Kew (juhtiv maailma botaanikaaed) aia poolt välja töötatud praktiliste tegevuste põhjal. Projektis osalesid Narva Laste Loomemaja õpilased ning lasteaia «Punamütsike» lapsed. Projekt on keskendunud eluslooduse mitmekesisusele, eriti taimedele ning nendega seotud elusorganismidele. Programmis osaledes said lapsed praktikas õppida loodust nautima, vaatlema, mõistma ökoloogilisi seoseid, mõistma inimese mõju loodusele ning looduse mõju inimesele. Kõige selle tulemusena õpib laps hindama iseennast ja keskkonda, käituma tulevikus looduse suhtes õigesti ja vastutustundlikult.  

 

2. Huviringi «Looduse sõbrad» õpilased osalesid joonistuskonkursil «Kalade migratsioon». Sellel konkursil osales 158 Eesti kooli ning loomemaja. Meie osalesime nooremas vanuserühmas. Sinna esitati 832 tööd. Välja valiti ainult 7 parimat tööd, meie lapsed kahjuks auhinnalisi kohti ei saanud.

 

3. Osalesime rahvusvahelises veebinaris teemal «Kuidas õpetada inimesi haridusasutustes prügi sorteerima ja ümber töötlema».

 

4. Meil toimus prügi sorteerimise ja ümbertöötlemise näitus, mille esitlejaks oli Keskkonnaamet. Näitust külastas umbes 400 inimest erinevatest Narva koolidest ja lasteaedadest, vanuses 5-12 aastat.

 

5. Osalesime distantsilt rahvusvahelisel hariduskonverentsil «Teadusliku kirjaoskuse areng tunnivälises tegevuses ning täiendharidussüsteemis», mis toimus «Pavlovski» Laste Loomemajas (Pavlovsk, Venemaa).

 

6. Realiseerisime NLL poolt toetatud projekti «Ravimtaimed».
Projekti raames õppisid huviringi «Looduse sõbrad» õpilased septembris tundma ning kogusid ravimtaimi NLL territooriumilt. Seejärel viis pedagoog Jekaterina Averko läbi meistriklassi «Naturaalpitsat savil». Välja tulid ravimtaimede jäljendid, mida saab kasutada herbaariumina huviringi tegevustes taimede tundmaõppimisel.

 

2019.aasta oktoobris kuulutati välja kujutava kunsti konkurss-näitus -  «Loodus ravib». Konkursil osales 190 tööd erinevatest Ida-Virumaa õppeasutustest. Lapsed said teemast innustust, mõned neist kirjutasid lisaks ravimtaimede kasutamisvõimalustele ka luuletusi teemal «Kuidas olla terve, kasutades loodusande». 14.11.2019.a autasustati toimunud konkursi tulemuste põhjal autasustati 36 parimat tööd.     

 

 

Konkursi võitjad

autasustamine

 

Vabariigi Valitsuse poolt 2020.a kevadel kehtestatud eriolukorra tõttu polnud lastel võimalik korraldada ravimtaimede nurgakest. Järgmisel õppeaastal üritavad nad selle idee ellu viia.