RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Kutse uritusele
01.02.2019 a.

KALLIS SÕBRAD!
KUTSUME TEID OSALEMA
VII Rahvusvahelisel laste ja noorte fotofestivalil „Pilk- 2019“.

Läbiviimise kord lingil „Pilk- 2019“ .

pix  
Rahvusvahelise laste ja noorte fotofestivali „Pilk- 2019“ läbiviimise kord                  


Narva Laste Loomemaja kutsub loominguliselt häälestatud noori osalema seitsmendal rahvusvahelisel fotofestivalil „Pilk – 2019“. Meie festival on muutunud heaks traditsiooniks, kus noored fotohuvilised saavad vabalt vahetada oma muljeid ümbritsevast maailmast. Nende mõtisklustes, hinnangutes ja analüüsis mängib suurt rolli fotokunst. Fotograafia annab võimaluse terasemalt silmitseda meid ümbritsevat liikumist, olla tähelepanelikum lähedaste suhtes ning jälgida muutusi meid ümbritsevas looduses.

Festivali eesmärk – aidata kaasa fotograafia kui kunstilise väljendusvahendi populariseerimisele, kaasata noori fotohuvilisi ideede vahetuse protsessi, anda lastele võimalusi väljendada fotode vahendusel oma mõtteid jning nägemust ümbritseva maailma kohta. Festival on vahendiks sõpruse sõlmimisel kodukandi ja teiste riikide fotohuviliste vahel.

Osa saavad võtta kõik noored vanuses 14 kuni 26 aastat.

Festivali korraldajad:  Narva Laste Loomemaja Narva Kultuuriosakonna ja Narva Noortekeskuse toetusel, fotoklubi “Narva”, MTÜ Autori foto.

Festival toimub 26.-27. aprillini 2019  Narva Laste Loomemajas ja sisaldab kahte programmi: loomingulist osa, kuhu kuulub kutselise fotograafi meistriklass, ekskursioon endise Kreenholmi Manufaktuuri territooriumil ning konkursiosa, milles sisaldub žürii tegevus, võitjate autasustamine ning osavõtvate tööde analüüs.

Konkursile võetakse fotosid kolmes nominatsioonis:

MAKROVÕTE
MAASTIKUVAADE
IGAPÄEVAELU


Osavõtja võib konkursile esitada kuni kolm fotot igas nominatsioonis.  Ühe osaleja kohta võib esitada kuni 9 fotot. Pole kohustuslik osaleda kõigis nominatsioonides.


Fotosid hinnatakse kahes vanusekategoorias:
 14-17aastased
 18-26aastased


Fotod tuleb saata postiga või tuua Narva Laste Loomemajja aadressil:
Narva Laste Loomemaja
Partisani 2
Narva
21007
Estonia
Märkega „Festival „Pilk – 2019“.


Iga foto tagumisele poolele tuleb liimida  etikett, kus trükitähtedega tuleb märkida: nimi ja eesnimi (eesti, inglise või vene keeles), vanus, aadress, õpilane, üliõpilane või töötav noor, kontaktandmed (telefoni number, e-post), millisesse nominatsiooni see foto kuulub, foto autoripoolne nimetus. 
Nende andmete puudumisel  fotosid konkursile ei võeta.
Festivalist osavõtjad ei tohi kasutada teise autori fotosid või laenata neid internetist.

Festivalile esitatud tööd peavad vastama järgmistele nõuetele: fototrükiste mõõtmed A-4 (20x30 cm), mitte kartongile liimituna, fotod peavad olema kvaliteetsed, mitte omama negatiivset sisu, fotodel ei pea olema pildistamise kuupäeva ja autori nime.
Tööde vastuvõtu viimaseks päevaks on 31. märts 2019.

Vastuvõtukomisjon, mida juhib NLL stuudio „Positiiv“ juhataja Irina Kivimäe, valib konkursile ja näitusele fotod, mis vastavad eelnimetatud nõuetele.

Žürii hindab fotosid järgmiste kriteeriumide põhjal: kunstilise ja tehnilise teostuse tase  (kompositsioon, valgus, fotoaparaadi tehniliste võimaluste kasutamine). Foto originaalsus, dünaamilisus ja emotsionaalsus.
Igas nominatsioonis, eraldi kahes vanuseastmes, valitakse võitjad, jagatakse välja esimesed, teised ja kolmandad kohad.  Festivali korraldajatel on õigus määrata eripreemiaid.
Žürii töötab festivali esimeses osas, siis kui osavõtjad on ekskursioonil.

Festivali ajakava 26.-27. aprillil 2019:

26.aprill
Meistriklass „Fotode trükkimine kaasaegde tehnikaga“ (Tallinn) - 17.00

27.aprill
Osalejate registreerimine 11.00 -12.00
Festivali avamine 12.00 — 12.30
Meistriklass “ Klassikaline portree”- Julia Obtrastsova ( Venemaa, Sankt-Peterburg) Tallinn. 12.30- 13.30
Ekskursioon Kreenholmi Manufaktuuri territooriumil
Žürii tegevus 12.30-15.00
Kohvipaus —15.30-16.00
Autasustamine 16.00-16.30
Tööde analüüs — 16.30.- 17.00
Grupipilt — 17.00

Žürii koosseis:
Fotograaf, Eesti Fotokunsti Ühingu juhatuse liige Toomas Kiige (Tallinn)
Kunstnik, fotograaf Eduard Zentsik (Sillamäe)
Narva Kunstikooli õpetaja Anne Pärtel (Narva)

Festivali žürii liikmete koosseis võib muutuda.

Kõik konkursile saadetud tööd tagastatakse autoritele pärast Narva Laste Loomemajas toimuva näituse lõppu. Näituse jätkumise puhul teavitatakse autoreid uutest tähtaegadest e-posti teel. 

Festivali korraldajate kontaktandmed:
 
Fotostuudio juhataja Irina Kivimäe +37256491546, See e-mail on kaitstud spam-bot. Tema läbivaatamiseks peab olema sisse lülitatud Java-script
Arendusjuht Olga Sokolova +37255593834, +3723599572
 
« Prev.   Next. »

Webmaster pix